Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Vanzari Imobiliare

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
Chiajna,
Dudu, casa noua, moderna S.U.
126 mp, curte 428 mp, 3 cam., 2008, la cheie,
Chiajna, Dudu, teren 428 mp, casa 2008, P + M,
suprafata construita 63 mp/ nivel. La parter: living,
bucatarie, grup sanitar, La etaj: 2 dormitoare,
baie. Pompe de caldura pentru incalzire, 2 puturi
157.000 E
0723.767.031

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
Ploiesti
Ultracentral dec., et. 4/5, 170 mp,
2022, Ultracentral, apartament in bloc nou, 4
camere, suprafata construita 175 mp, utila cu bal-
coane 140 mp, etaj 4 din 5, lift, cu garaj inclus,
doua balcoane, doua bai, boxa la subsol, totul la
numai 170
170.000 E
0726.461.287
office.ravic@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
Sinaia,
vand apartament 3 camere, in vila,
curte dec., et. parter/2, 60 mp, Vand apartament
3 camere, parter, 60 mp utili, in vila, curte, semi-
central, zona linistita de vile (la 4 minute de Hotel
International) cu doua cai de acces individuale.
Apartamentul mai are in folosinta, in curtea
comuna o gradinita si in proprietate o magazie si
o pivnita spatioasa, cu geamuri.Apartamentul
este renovat foarte recent (aprilie 2023).Utilitati
contorizate individual, living open space cu pereti
din caramida originala pe care am restaurat-o,
vedere catre Cota 1400 si Cota 2000. Nu are
centrala.Colocatarii f. linistiti si civilizati (doua
doamne in varsta).Merita vazut.
68.000 E
0765.434.709 scimpoiasu@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
PRELUNGIREA GHENCEA (COM-
PLEX AVANGARDE) DEC., ET. 4/4, 66
MP, 2013, APARTAMENT 3 CAMERE
SITUAT LA ETAJUL 4/4+POD, INTR-
UN BLOC CONSTRUIT IN ANUL 2013.
APARTAMENTUL ARE 3 CAMERE: LIV-
ING, 2 DORMITOARE (UN DORMITOR
CU BALCON), O BAIE SI O BUCATARIE
INCHISA. SE VINDE COMPLET MOBI-
LAT SI UTILAT IN STIL MODERN. COS-
TURILE DE INTRETINERE SUNT
REDUSE, APARTAMENTUL DISPUNE DE
CENTRALA PROPRIE SI UN AER CON-
DITIONAT. IN INCINTA COMPLEXULUI
EXISTA SI UN LOC DE JOACA. 79.000 E
0724.237.407

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 22 May 2023
VaND apartament 2 camere, in Bucuresti -langa Arena Nationala. Tel. 0744/568.636.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 May 2023
Tineretului, dec., et. parter/10, 58 mp, 1986, Gheorghe Sincai, bloc 1986, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, dec., adiacent Timpuri Noi, Calea Vacaresti, Palatul Copiilor, Parcul Tineretului 98.000 E; (021.319.78.04/ 0724.257.295 silviuatlas@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 May 2023
Petre Ispirescu semidec., et. 3/4, 27 mp, Malcoci policlinica , liceul bolintineanu cf 2 sd liber cadastru intabulare curat liber zona linistita foarte aproape de statia de tranvai 32 parc Pecineaga aproape 28.500 E; 0787.638.327/ 0762.966.973 neacsunela.nela@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 19 May 2023
Odobesti -langa parc IOR dec., et. 3/10, 55 mp, 1983, chiar la parcul IOR, dec., bloc reabilitat, an constructie 1983, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica 90.000 E; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 12 May 2023
Comuna Cernatesti, Sat Caldarusa, Buzau S.U. 120 mp, curte 600 mp, 3 cam., 2017, la cheie, Cabana din lemn rustica mobilata si utilata, 2 dormitoare, living cu bucatarie open, baie, terasa, bucatarie vara, foisor cu gratar, baie, camera tehnica, garaj 2 masini, curte 600mp amenajata 59.900 E; 0723.723.577/ 0726.358.978 sax_700@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 12 May 2023
Cheia, zona linistita, casa de vacanta, 5 camere S.U. 123 mp, curte 250 mp, 5 cam., 2003, la cheie, Cheia, zona linistita, casa de vacanta, vecini linistiti, 5 camere, 2 bai, 3 dormitoare, recent renovata, centrala termica electrica, 2 locuri de parcare in curte 84.000 E; 0729.705.644

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 12 May 2023
Budeasa, Arges S.U. 85 mp, curte 908 mp, 4 cam., 2020, la cheie, Casa este mobilata si uti- lata.Toate utilitatile: curent, apa, canalizare, gaze.Teren 908 mpLiving 26 mp, bucatarie+camara 14 mp, 3 dormitoare, 2 bai, terasa acoperita 20 mp, balcon, pod 110.000 E; 0763.918.778 valentin.mgv@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 12 May 2023
Buftea, Ilfov. S.U. 858 mp, curte 800 mp, 3 cam., 2003, la cheie, Vand casa cu 3 camere, apa potabila, curent electric monofazat, cablu TV, internet prin cablu, telefon cablu, in curand gaze naturale, pomi fructiferi, magazii, izolatii polistiren interior si exterio 62.000 E; 0740.080.052 mititelu_costica4461@yahoo.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 12 May 2023
Butimanu, Dambovita, S.U. 80 mp, curte 870 mp, 4 cam., 1965, la cheie, casa se intinde pe un teren de 870 mp, casa cu 3 camere, 1 hol (10 mp), baie, bucatarie, garaj (50 mp), tamplarie termopan (fier forjat exterior la geamuri), 2 x soba, usa metalica, aer conditionat, 42.000 E; +40745502099 adipiciu@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 12 May 2023
Buturugeni, Giurgiu, S.U. 90 mp, curte 650 mp, 3 cam., 2013, la cheie, casa 3 camere plus 1 camera tehnica, pod mansardabil, curte 650 mp, 30 min. de Bucuresti, 65.000 E; 0722.353.111 liviu.buligan@gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
Iancului, str. Elev Stefanescu nr. 13, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1984, proprietar, 31 mp, 8/10, 5 min. de metrou, an 1984. Recent renovata, mobila pe comanda. Utilata, masina de spalat, combina, aragaz, cuptor, hota, aer conditionat. Garsoniera este inchiriata cu 300 euro 56.000 E; 0729.024.809

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
Magurele, Ilfov, garsoniera de vanzare, et. 2/3, 40 mp, se vinde garsoniera in centrul orasului Magurele/Ilfov, langa primarie, 39.000 E. 0741.800.222

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
Antiaeriana 24B, rondul Alexandriei vis a vis OMV S.U. 240 mp, sp. comercial, Stradal, trafic auto intens, vitrina 8 m, 240 mp parter total, plus apartament mansarda,totul comparti- mentabil. Fabrica de mancare / catering. pretabil si pentru showroom / depozit /punct livrare on- line. 1.600 E; (0727.657.617

Garsoniera Drumul Taberei Zona Plaza Timisoara

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 09 May 2023
GARSONIERA - Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara, et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele la zi. 53500 Euro. 0786325404

Garsonere Inchiriat Universitate Campineanu

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 09 May 2023
GARSONERE de INCHIRIAT - Universitate, Ion Campineanu, etaj 5/8, decomandat, 29 mp, mobilata si utilata complet. 1200 LEI/ luna. 0762101242

Garsoniera Decebal Adiacent Foarte Bine

Valabil in:
Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 09 May 2023

GARSONIERA - Decebal
- adiacent, etaj 2/4 dec.,
et. 2/4, 41 mp, 1991, foarte bine pozitiona-
ta, la mai putin de 2 minute pe jos de
Decebal, etaj 2/4 etaje, mobilata si utilata
complet, foarte spatioasa, bucatarie mare,
geam la baie, balcon inchis in termopan,
repartitoare, apometre, bloc anvelopat.
77.000 EURO
0728.736.846
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Romania Libera
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Romania Libera) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Romania Libera
Se citeaza toti succesibilii legali/ testamentari, cu numele si domiciliile necunoscute pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctului FLOREA NICULAE, decedat la data de 22.12.2020, fost cu ... [Continuare Citatie]
Numitul Velescu Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Cosoveni, judetul Dolj, este citat la Tribunalul Dolj pe data de 27.06.2023, ora 13.00, completul C5, sala 6, in calitate de parat i... [Continuare Citatie]
Judecatoria Tg-Mures, dos.nr.15049/320/2022. CITATIE emisa la data de 24 Mai 2023. Destinatar; NAGY JANOS,com Gheorghe Doja,sat. SATU NOU nr.78, jud. Mures. Sunteti chemat in aceasta instanta Sala 29,... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Restaurant Casa Vikingilor, cu domiciliul cunoscut in Cluj-Napoca, Str. Bogdan Petriceicu Hasde, Nr. 70, Jud. Cluj la Judecatoria Cluj-Napoca in dosar 13038/211/2022, termen 28.06.2... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Mincu Nicoleta Mariana, cu domiciliul cunoscut in Halmangiu, str. Halmangiu, nr 2, Jud. Arad la Judecatoria Gura Hont in dosar nr. 1700/238/2022, termen 30.05.2023, ora 11:30, Comp... [Continuare Citatie]
Numitul Ilie Ionel, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Climesti, com.Faurei, Jud. Neamt, este citat la Judecatoria Braila pe data de Miercuri, 28.06.2023, ora 09.00, in calitate de parat dosarul civ... [Continuare Citatie]
PaRaTUL Muresan Vasile este citat la Judecatoria Turda in data de 23.05.2023, ora 09.30, in dosar civil nr. 6637/328/2022... [Continuare Citatie]
SE citeaza paratul Berghean Nicolae lui Nicolae pentru termenul de judecata din 26.09.2023 ora 10:00 in dosarul 2182/191/2022 avand ca obiect uzucapiune in contradictoriu cu reclamantul Oniga Rosianu ... [Continuare Citatie]
PaRaTA GIERSCH OLIMPIA este citata in D. 21353/303/2022 pe rolul Judecatoriei Sector 6 cu termen la 13.06.2023, in actiunea de partaj formulata de reclamantii WÜRTZ PETRE-ROBERTO si W&Uum... [Continuare Citatie]
Administratorul statutar al debitorului SC Pastravul Eselnita SRL, d-na Radulescu Carla Simona, cu ultimul domiciliu cunoscut in Romania, este citata la Tribunalul Dolj, Sectia a II -a Civila, camera ... [Continuare Citatie]
Debitorul SC Pastravul Eselnita SRL,, cu sediul social in Craiova, bd. Decebal, nr. 93, bl. U2, sc. 1, jud. Dolj, este citat la Tribunalul Dolj, Sectia a II -a Civila, camera CC4, in data de 30 mai 20... [Continuare Citatie]
TOTI SUCCESIBILII CU NUMELE ȘI DOMICILIILE NECUNOSCUTE, sunt citati pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctei CONSTANTINESCU PETRUTA, decedata la data de 02.09.2022, fost cu ultim domic... [Continuare Citatie]
In temeiul art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938 si a Deciziei nr 86/10.125.2007 pronuntata de ICCJ se instiinteaza orice persoana interesata ca reclamantii posesori Mirut Sorin si Mirut Luminita am... [Continuare Citatie]
LICHIDATORUL judiciar al DAVI COMFIRE SRL organizeaza vineri 19.05. 2023 ora 14:00, licitatie publica cu strigare conform Legii nr.85/2014 pentru vanzarea de echipamente tehnologice, aparate si in... [Continuare Citatie]
BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS I.P.U. R.L., in calitate de lichidator judiciar al S.C. HOMSTRADE S.R.L., C.U.I. 37072014, NOTIFICA Deschiderea procedurii generale de faliment impotriva debitorului S.C... [Continuare Citatie]
C.I.I. MOLDOVAN ANA CORINA (Oradea, str. Gh. Doja, nr.24, ap.2) notifica deschi- derea procedurii de faliment a LA&TU MOBILA SRL, CIF 36324768, J5/1399/2016 (dosar 1620/111/2023) cu termen lim... [Continuare Citatie]
Paratul VASILIU MIHAI domiciliat in Tg.Jiu, str. Ale.Plopilor, bl.8,ap.4, jud.Gorj este citat la Judecatoria Husi in data de 20.06.2023,ora 11:30 in dosarul nr.21103/244/2022 ce are ca obiect partaj... [Continuare Citatie]
RECLAMANTA Kredyt Inkaso Investments RO SA cheama in judecata pe paratul Litoiu Ionut, cu ultimul domiciliu cunoscut in Str. Crinului, Roseti, Jud. Calarasi, pentru solutionarea litigiului avand... [Continuare Citatie]
NUMITA Pasu Paraschiva cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Cristian, este citata pentru data de 25.09.2023, ora 10, la Judecatoria Sibiu, Sala A in dosarul civil 6904/306/2021 in calitate de pa... [Continuare Citatie]
Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL, lichidator judiciar al Verta Tel SRL societate in faliment, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor din patrimoniul societatii. Licitati... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


03 Jun 2023
#boycotAustria