Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Somatie Avand Vedere Actiunea Civila Formulata

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2022
Somatie: Avand in vedere actiunea civila formulata de catre petenta SC NIADAL ABATEX COMPANY SRL,cu sedul in Deta,str.Infratirii,nr.18,jud.Timis,avand ca obiect uzucapiune, inregistrata pe rolul Judecatoriei Deta sub dosar nr.2324/220/2020,prin care a solicitat constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF nr.403950Deta,cu nr.cadastral/topografic 488-490c,constand in teren in suprafata totala de 360mp,imobil situat in intravilanul orasului Deta,jud.Timis,aflat in proprietatea tabulara a numitilor Buchmann Ferdinand,decedat la data de 25.03.1941,si Buchmann Roza, decedata la data de 27.03.1965, ambii cu ultimul domiciliu in Deta,str. Avram Iancu,nr.2,jud.Timis. Somam pe toti cei interesati sa formuleze Opozitie la prezenta actiune,in termen de 1 luna de la data publicarii acestui anunt, care se va comunica in scris,la aceasta instanta, urmand a se mentioa numarul de dosar indicat mai sus.In cazul in care,nu se va formula opozitie in termen de 1 luna de la data ultimei publicatii,instanta va solutiona cererea.

Hidroconstruc Arge Organizeaz Licita Nzare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2022
HIDROCONSTRUCȚIA UCM ARGEȘ organizează licitație vânzare mijloace fixe 18.06.2021, ora 11.
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com

Anun Organizare Licita Public Strigare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ cu strigare. SNN SA BUCUREȘTI prin Sucursala CNE Cernavodă, localitatea Cernavodă, str. Medgidiei, nr. 2, județul Constanța, Nr. Reg. Comert: J13/3442/2007, număr inregistrare fiscală: 22554619, organizează la sediul Sucursalei CNE Cernavodă, Pavilion 0 in data de 02.11.2021, licitație publică cu strigare la ora 10.00, pentru vanzarea a 23 autovehicule (1 autobuz Grivbuz, 4 microbuze Volkswagen/ Mercedes/ Peugeot, 1 autoutilitară Fiat Ducato și 17 autoturisme Volkswagen/ Daewoo Cielo/ Daewoo Leganza). La licitație pot participa persoane juridice și persoane fizice. Documentațiile de licitație pot fi ridicate de la casieria Sucursalei CNE Cernavodă sau se pot transmite on-line după achitarea in numerar/ virament bancar a sumei de 50 lei/set documentație (cont BCR Cernavoda nr. RO63RNCB0116049718520008). Garanția de participare este de 10% din valoarea opțiunii fără TVA și se achită cu ordin de plata in contul B.C.R. indicat mai sus. inscrierile se pot face la sediul societății pană la data de 01.11.2021 ora 13.00 prin depunerea documentelor de calificare solicitate in documentația de licitație, precum și a documentului care atestă plata garanției de participare. Detalii suplimentare se pot obține la sediul Sucursalei CNE pentru vizualizare și detalii tehnice autovehicule la 0726/678.076 sau 0722/285.089, iar pentru detalii privind condițiile de participare la: 0721/283.405 sau 0241/802.110. in caz de neadjudecare, licitația se va repeta in datele: 08.11.2021 ora 10.00- cu acceptarea inscrierilor la licitație pană la data de 05.11.2021, ora 13.00, și 15.11.2021 ora 10.00 -cu acceptarea inscrierilor la licitație pană la data de 12.11.2021 ora 13.00.

Anunt Publicitate Themis Insolv Ipurl Lichidator

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
ANUNT PUBLICITATE. THEMIS INSOLV IPURL, lichidator judiciar al:SC NICOIULIBOG SRL-D, anunţă vanzarea la licitatie publică a:LINIEI COMPLETĂ de FABRICARE BRICHETE din RESTURI VEGETALE, FORMATĂ din 3 COMPONENTE la pretul de:30.730 lei, 6.454 Euro. Licitaţia va avea loc in data de:10.11.2021, ora:09.00 la sediul lichidatorului judiciar, din Mun.Constanţa, str.Griviţei, nr.34, Jud.Constanţa, iar in caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in aceleasi conditii, la aceeaşi oră, prin organizarea a 10 licitaţii publice deschise, săptămanale, cu pretul de pornire al licitatiilor de:70% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare intocmit in cauză. Informatii suplimentare se pot obţine la sediul Lichidatorului Judiciar din Mun.Constanţa, strada Griviţei, nr.34, Jud.Constanţa sau la nr.de telefon:0723/655.019.

Anun Privind Vanzarea Bunurilor Imobile

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Anunţ privind vanzarea bunurilor imobile Anul 2021, luna noiembrie, ziua 14 in temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că in ziua de 27.11.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Harşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, Jud. Constanţa, va avea loc vanzarea la licitație, a urmatorului bun imobil sechestrat, proprietatea debitorului : IAȘAR SAMIR, cu domiciliul actual in oraș Harșova, str. Lunei, nr. 2C lot1/1, jud. Constanța, imobil teren intravilan, in suprafață de 422 m.p., situat in Harşova, Str. Lunei, nr.2C,(fost nr. 2A-Lot 1/1), jud. Constanța, cu nr. cadastral alocat 100378, carte funciară 100378, deținut prin contract de vanzare-cumpărare nr. 3354/22.12.2008, dosar de executare nr. 1249/2012; PREŢ EVALUARE: 37.930,00 LEI; PREŢ INCEPERE LICITAŢIE: 18.965,00 LEI. Drepturi/Privilegii care grevează bunurile: , U.A.T Oraş Harşova-Birou Executări silite-Dosar ex.silită 1249/2012; B.E.J Solomon Neculai-Dosar ex.silită nr. 89/2019; Preţul nu conţine T.V.A. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să inştiinţeze despre aceasta, organul de executare silită inainte de data stabilită pentru vanzare. Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane. Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte toate documentele prevazute de art. 250 alin (7) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală. Pentru bunurile imobile sechestrate, ofertele de cumpărare se primesc la sediul Primăriei oraşului Harşova - Direcţia Economică - Birou Executări Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Harşova, jud. Constanţa, pană in ziua de 24.11.2021, ora 12.00. Facem menţiunea că, in vederea participării la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă dovada plăţii in contul RO98TREZ2385006XXX000028, deschis la Tezoreria Operativă Harşova, a taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pană la data de 24.11.2021. Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Data afișării 15.10.2021

Constanta Grup Cereal Agrozoo Sediul Pestera

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
CONSTANTA. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , CUI 15701490 J13/2547/2003 SEDIUL PESTERA NR. 81/22.08.2021 Anuntul de participare 1. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL, Cod unic de inregistrare RO 15701490, nr. de inregistrare O.N.R.C. J13/2547/2003, cu sediul in Com. Pestera, str. Saidia, nr. 12, judetul Constanta, tel . 0766332604, e-mail: bobe_cb@yahoo.com 2. Proiectului cu titlul "EXTINDERE CAPACITATE VINIFICATIE G.V.S." ACTIUNEA ELIGIBILA 2. Echipamente pentru pentru fermentatie/vinificatie 3. Obiectul contractului - achizitie BUNURI 4. Durata de executie 8 ( opt ) luni. 5. Valoarea estimata : 118812,92 lei. 6. Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02.11.2021 ora 10:00 8. Data si ora sedintei de deschidere : 02.11.2021 ora 14:00 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei : SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , str. SAIDIA, nr. 12, com. Pestera, jud. Constanta, personal sau prin reprezentanti . 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele : 0763646857 sau 0766332604 Reprezentant legal BOBE Cristian Bogdan

Prim Municipiului Medgidia Sediul Medgidia

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2022
Primăria municipiului Medgidia, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35, telefon/0241/812300, fax/0241/810619 organizează licitaƫie publică pentru:
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 114 mp,situat in str. Vanătorilor, nr.2Abis, avănd categoria de folosință curți-construcții.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 41.311 mp,Parcela A988/2.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 524.049 mp ,Parcela A 988/1.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 21.529 mp,Parceala A 988/5/1.
- Vanzarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan domeniul privat al mun. Medgidia, in suprafață de 441.702 mp,Parceala A 990/1.
Licitaƫia va avea loc la sediul D.G.D.P.P Medgidia ,str.Republicii,nr.36 B ,in data de 09.11.2021, incepand cu ora 10.00.
Relaƫii suplimentare, caiete de sarcini si inscrieri, la sediul D.G.D.P.P,str Republicii,nr.36B, tel.0241/. 814085, fax:0241/811006.
Depunerea ofertelor se face la sediul D.G.D.P.P Medgidia, din str. Republicii nr.36 B,in perioada 01.11.2021 - 08.11.2021, păna la ora 12:00.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Wintech

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului WINTECH PVC S.R.L. in faliment, in bankruptcy, en faillite, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea imobilului teren intravilan in suprafata de 500 mp situat in Lazu, com. Agigea, parcela A488/50/1, jud. Constanta, CF 108991. Pretul de vanzare a bunului imobil mentionat este de 9.660 Euro plus TVA. Licitatia pentru vanzarea bunului imobil mentionat mai sus va avea loc in data de 19.01.2021 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunurile scoase la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Constanta Grup Cereal Agrozoo Sediul Pestera

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
CONSTANTA. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , CUI 15701490 J13/2547/2003 SEDIUL PESTERA NR. 77/22.02.2021 Anuntul de participare 1. SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL, Cod unic de inregistrare RO 15701490, nr. de inregistrare O.N.R.C. J13/2547/2003, cu sediul in Com. Pestera, str. Saidia, nr. 12, judetul Constanta, tel . 0766332604, e-mail: bobe_cb@yahoo.com 2. Proiectului cu titlul "OPTIMIZARE TEHNOLOGICA G.V.S." ACTIUNEA ELIGIBILA 1. Echipamente pentru procesarea strugurilor ACTIUNEA ELIGIBILA 5. Echipamente pentru miscarea si tratarea vinului in crama 3. Obiectul contractului - achizitie BUNURI 4. Durata de executie 8 ( opt ) luni. 5. Valoarea estimata : 206220,16 lei. 6. Criteriul de atribuire : "pretul cel mai scazut" 7. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02.03.2021 ora 10:00 8. Data si ora sedintei de deschidere : 02.03.2021 ora 14:00 9. Locul si modul de obtinere a documentatiei : SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL , str. SAIDIA, nr. 12, com. Pestera, jud. Constanta, personal sau prin reprezentanti . 10. Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele : 0763646857 sau 0766332604 Reprezentant legal BOBE Cristian Bogdan

Organizam licitatie publica cu strigare- Anunt in Ziarul Juridic

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
*Unitatea Militara 0260 Bucuresti, organizeaza licitatie publica cu strigare, in vederea atribuirii contractului de inchiriere a unui spatiu. Suprafata utila a spatiului este de 117,61 mp, si este situat in Bucuresti, str. Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, cod postal 013894, telefon +40214096252, +40214096256, fax +40213191413. Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unitatii de la adresa mai sus mentionata, de unde, in perioada 25.12.2021 -01.03.2022, intre orele 10.00- 14.00, pot solicita in scris fisa de date a achizitiei, care se obtine contra sumei de 5,00 lei.

LICITATIE

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2022
Electrica Serv- SA vinde prin licitatie cu strigare 2 autovehicule, in data de 29.11.2021, ora 14. Relatii pe http://www.electricaserv.ro

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Wintech

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului WINTECH PVC S.R.L. in faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică pentru vanzarea imobilului teren intravilan in suprafață de 500 mp situat in Lazu, com. Agigea, parcela A488/50/1, jud. Constanța, CF 108991. Prețul de vanzare a bunului imobil menționat este de 8.280 Euro plus TVA. Licitația pentru vanzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc in data de 19.04.2021 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunurile scoase la vanzare se regăsesc in caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Hidroconstruc Arge Organizeaz Licita Nzare

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2022
HIDROCONSTRUCȚIA UCM ARGEȘ organizează licitație vânzare mijloace fixe 18.06.2021, ora 11.
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidroconstructia.com

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Balkan

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L., în faliment, (”Debitorul”) organizează licitație publică pentru vânzarea bunurilor mobile identificate în proprietatea Debitorului.
Valorificarea bunurilor mobile ale Debitorului se va face prin vânzare la licitație publică, fie individual, fie în bloc, în funcție de intenția exprimată de potențialii cumpăratori care participă la licitație, la un preț de pornire de 80% din valoarea de evaluare a acestora.
Licitațiile vor avea loc în datele de 20.12.2021, 10.01.2022, 14.01.2022 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Anunt publicat prin www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 03 Jun 2022
Fundatia SERA ROMANIA, cu sediul in Bucure ti, sectorul 1, Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 24 A , et.2 , ap.3, tel. 021/231.54.16, invita ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor in vederea realizarii obiectivului ,,Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilitati" in loc. Intorsura Buzaului, judetul Covasna. Termenul limita de depunere a ofertelor este 15 iunie 2022, orele 10.30. Garantia de participare este in cuantum de 60.000 lei (saizeci mii lei) si se va constitui prin instrumentele mentionate in documentatia de atribuire. Ofertantii vor indeplini eel putin urmatoarele conditii minime de participare: - prezinta documente relevante care fac dovada experientei similare in executia de cladiri (noi sau adaptari) destinate utilizarii ca servicii de asistenta sociala in regim rezidential sau de zi pentru copii, adulti, copii cu handicap, adulti cu handicap; - prezinta certificate fiscale, eliberate de institutiile competente, care fac dovada ca nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale; - au o cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani relevanta in raport cu valoarea contractului care va fi atribuit. Alte detalii privind conditiile de participare, precum si instructiuni privind participarea, elaborarea si prezentarea ofertei sunt prevazute in Documentati a de atribuire care poate fi obtinuta contra cost de la sediul Fundatiei SERA ROMANIA. Pentru obtinerea Documentatiei, delegatul ofertantului interesat se va prezenta personal la sediul Fundatiei, cu eel putin cinci zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 15.00 si va prezenta o cerere scrisa, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, pentru a solicita un exemplar al Documentatiei. Contravaloarea acesteia este in cuantum de 400 lei si vor fi platiti la casieria Fundatiei odata cu depunerea solicitarii. Un exemplar al Documentatiei va fi remis delegatului ofertantului in maxim doua zile lucratoare dupa depunerea solicitarii si achitarea contravalorii Documentatiei, in intervalul orar 13.00 - 15.00.
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Romania Libera
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Romania Libera) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Romania Libera
Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar 874/295/2022 prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca petentii Ismana Tiberiu si Ismana Stefania Camelia domiciliati in comuna... [Continuare Citatie]
Eventualii mostenitori ai defunctei Bucur Ioana decedata la data de 30 Noiembrie 2021 cu ultimul domiciliu in Bucuresti Strada Aleea Diham Nr 5 Bl M5 Sc 2 Ap 67 sunt chemati la Societatea Profesionala... [Continuare Citatie]
CITATIE privindu-i pe toti succesibilii cu domiciliul necunoscut, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului ROBITU ION, CNP 1411127080025, decedat la data de 03.12.2020, cu... [Continuare Citatie]
Panait Petrana, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Constanta, B-dul Tomis nr. 301, bl.5, ap.23, jud.Constanta sau in mun.Constanta, Ale.Solidaritatii nr.3, bl.K2, sc.A, ap.1, jud. Constanta, este ... [Continuare Citatie]
Numitii Adaiciuc Constantin, Adaiciuc Elena Artimova si Adaiciuc Afanasiev in calitate de parati in dosarul nr 2677/300/2019 sunt chemati in data de 20.09.2022 completul 30 civil si insolventa ora 14:... [Continuare Citatie]
Partidul Patriotilor, prin presedinte Surugiu Iulian, anunta ca pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV a, s-a inregistrat, pe data de 10.06.2022, dosarul nr. 15673/3/2022 avand ca obiect modific... [Continuare Citatie]
*FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei PHILIP STALCO IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti str. Obcina Mare nr. 5 bl. A3 sc. A et. 4 ap. 15 sector 6 inmatriculata sub nr. J40/11516/200... [Continuare Citatie]
*FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei PADOVA SERV SRL cu sediul in Bucuresti str. Enachita Vacarescu nr. 46 sector 4 inmatriculata sub nr. J40/1622/1998 avand CUI 12831160 ca pri... [Continuare Citatie]
*Numitul KISS ZAHARIE este chemat in data de 29.06.2022 ora 11:30 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parat in dos. civ. nr 2003/308/2021 avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic... [Continuare Citatie]
*In temeiul art. 1137 Cod Civil Judecatoria Sighisoara someaza succesibilii succesorali ai defunctului KLINGHAMMER ULRICH CHRISTIAN FRIEDRICH decedat la data de 8.01.2017 sa se infatiseze in fata Jude... [Continuare Citatie]
VARTOLOMEI FLORINEL, cu ultimul domiciliu in Brasov, bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 16, bl. 1, ap. 111, jud. Brasov, este chemat in instanta la Judecatoria Iasi, dosar 14110/245/2021, camera Sala 3,... [Continuare Citatie]
Eventualii mostenitori ai defunctului Craciun Iulian decedat la data de 04.12.2019cu ultimul domiciliu com Moara Vlasiei sat Caciulati str Academiei Nr 18 jud Ilfov sunt invitati sa se prezinte la dat... [Continuare Citatie]
Rohan silviu prin mitrea stan, cu ultimul domiciliu in oprisenesti, judetul braila, este chemat in ziua de 24 aprilie 2012, ora 09,00, in calitate de reclamant, inproces cu rohan ion in calitate de pa... [Continuare Citatie]
Roman Constantin, domiciliat in comuna Savinesti, judetul Neamt, mostenitor al defunctei Roman Georgeta, citeaza pe doamna Pelipian Sviatosana Amalia in calitate de mostenitoare a defunctei Pelipian V... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


03 Jul 2022