Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Citatii / Somatii
Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

 

Detalii pentru anuntul "Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC":
Categoria: Citatii / Somatii Judet:
Citatii / Somatii Toata tara
Data publicarii: 17 Jun 2024 Expira pe: 17 Jul 2024
Textul anuntului:
Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a deschis la Judecatoria Constanta procedura de declarare a m o r t i i , i n d o s a r u l c i v i l n r. 14653/212/2024, pentru Musatan Esar, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Constanta, jud. Constanta, disparut la data de 19.11.2015, de pe raza orasul Negru Voda, jud. Constanta. Invitam orice persoana sa comunice datele pe care le cunoaste in legatura cu persoana disparuta la sediul I.P.J. Constanta -Unitatea Teritoriala de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite, telefon 0241.611.364, e-mail: cabinet@ct.politiaromana.ro.

 

Ultimele anunturi din categoria Citatii / Somatii

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 08 Jul 2024
Parata Burileanu Marinela Luminita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara ,str.Gornistilor, nr.7, sc.A, ap.3, judetul Timis, este chemata in judecata la Judecatoria Timisoata, P-Ta Tepes Voda, nr.2A, de catre reclamantul Rossi Claudio pentru termenul de judecata din data de 30.10.2024, ora 10:00, Completul 8, sala 322 avand ca obiect partaj bunuri comune.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
NUMITII BURCUS IOAN SI SOTIA ROZSA MARIA, MICHI VASILE SI SOTIA MICHI ROZALIA, TOTI CU DOMICILIUL NECUNOSCUT SUNT CITATI LA JUDECATORIA TURDA, LA DATA DE 18.11.2024, ORA 9.00, IN CALITATE DE PARATI IN DOSAR NR. 15/328/2023.

Tribunal Ialomita. Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata, in nr Dosar 1965/33/2021, la Tribunal Ialomita Slobozia, in data de 24.09.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 02 Jul 2024
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Brezoi sub nr. 988/198/2024, posesoarea Lazar Nicoleta Elena, CNP 2761209380889, domiciliata in com. Racovita, sat Racovita, jud. Valcea, a invocat dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului (teren) situat in com. Racovita, pct. ,,MLACA", jud. Valcea, in suprafata de 446 mp/ arabil intravilan, cu urmatoarele vecinatati: N - Str. Viroaga intre punctele 1-2-3-4-5, limita materializata gard de lemn; E - Drumul Comunal 8 nr. cadastral 36420, intre punctele 7-8-9-10-11, limita materializata gard de lemn, la S - Herghelegiu Florina Claudia, intre punctele 11-12-13, limita materializata gard de lemn, iar la V - Mitu Gheorghe, intre punctele 13-14-15-16-1, limita materializata gard de lemn. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 29 Jun 2024
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata nr.dosar 1965/330/2021 la Tribunal Ialomita Slobozia .

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: spatiul nr. 2 in suprafata de 36,82 mp, din Hala Agroalimentara "Piata Unirii" situata in municipiul Campia Turzii, piata Unirii, nr. 22, jud. Cluj, inscrisa in CF nr. 52198 Campia Turzii, sub A1.1, avand numar cadastral 52198-C1, care apartine domeniului public al municipiului Campia Turzii. Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. din 37 din 29.02.2024. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, sau se poate descarca in format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, sectiunea consiliul local/ acte administrative/hotarari de consiliu local 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.07.2024, ora 16.00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 18.07.2024, ora 16.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 19.07.2024, ora 11.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264.595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 27.06.2024

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar 1097/295/2024 prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca petentul Veresan Florin cnp 1790411353973 cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet Avocat Calapis Nicolae din Sannicolau Mare str 16 Decembrie 1989 nr 9 judet Timis a formulat actiune civila de uzucapiune prin care solicita instantei sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 401915 Saravale nr top 422 reprezentand casa cu nr 20 si teren in suprafata de 863 mp. In baza art 1051 NCPC toti cei interesati sunt invitati sa faca opozitie cu precizarea ca in caz contrar in termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicatii se va trece la judecarea cererii presedinte Muresan Ruxandra Stefana grefier Nutas Liliana

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 27 Jun 2024
ROMANIA
CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA
DOSAR NR. 2085/3/2018

DECIZIA CIVILA NR. 438A
Sedinta publica din data de 18.03.2021
Curtea constituita din:
PRESEDINTE: ILEANA RUXANDRA TIRICA
JUDECATOR: ELISABETA FLORESCU
GREFIER: CRISTINA-ALEXANDRA OPREA


CURTEA,
IN NUMELE LEGII
DECIDE:


Respinge ca nefondat apelul incident declarat de apelantul-parat INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", cu sediul in Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 9, sector 4, impotriva sentintei civile nr. 2503/11.11.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 2085/3/2018.
Admite apelul declarat de apelantele-reclamante CHIRILA MARIA LIGIA si CHIRILA MAGDALENA, ambele cu domiciliul ales la SCA Macovei&Asociatii, in Bucuresti, str. Principatele Unite nr. 38-40, etaj 2, ap. E17, sector 4, impotriva sentintei civile nr. 2503/11.11.2019, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila in dosarul nr. 2085/3/2018, in contradictoriu cu intimatii-parati INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", cu sediul in Bucuresti, sos. Vitan Barzesti nr. 9, sector 4 si MINISTERUL SANATATII, cu sediul in str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sector 1.
Schimba in parte sentinta apelata, in sensul ca:
Admite in parte actiunea.
Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa plateasca reclamantei suma de 25.000 lei cu titlu de despagubiri.
Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa publice integral prezenta decizie in format .pdf pe pagina sa de internet, la categoria comunicatelor de presa, timp de 3 luni de la ramanerea definitiva a a hotararii.
Dispune publicarea, pe cheltuiala paratului INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI", a dispozitivului deciziei de fata, in doua publicatii cotidiene nationale, o singura data, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii.
Respinge actiunea pentru rest.
Mentine sentinta sub aspectul solutionarii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Ministerul Sanatatii.
Obliga paratul INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA LEGALA "MINA MINOVICI" sa plateasca apelantelor-reclamante suma de 4530 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in prima instanta si in apel.
Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucuresti.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin milocirea grefei, astazi, 18.03.2021.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2024
TRIBUNALUL MARAMURES Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal - dosar nr. 2500/100/2023 S-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei MOON LIGHT CAFFE S.R.L., cu sediul social in Mun. Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramures, C.U.I. 26580947, J24/144/2010. Termen pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor: 08.07.2024. Termen pentru intocmirea si afisarea tabelului preliminar: 29.07.2024. Contestatiile se vor inregistra la tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa a tabelului preliminar. Termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv: 23.08.2024. Termen pentru continuarea procedurii: 17.10.2024. Se convoaca sedinta adunarii creditorilor in data de 05.08.2024, ora 12.00, care va avea loc in Baia Mare, str. Moldovei, nr. 9, ap. 3, jud. Maramures, Cabinet Individual de Insolventa Ardeleanu Radu-Cristian. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon nr. 0723353483.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2024
L Judecatoria Timisoara, P-ta Tepes Voda, nr. 2A, Sala 324. Dosar NR. 28742/325/2023. Citatie emisa la 29.05.2024. Hadhazy Gyula, cu ultimul domiciliu in TIMISOARA, este chemat in aceasta instanta, camera Sala 324, in ziua de 23.10.2024, Completul C17 Civil, ora 09:00, in calitate de Parat, in proces cu Schwartz Paula in calitate de Reclamant, Folltrauer Helga in calitate de Reclamant, declararea judecatoreasca a mortii. In caz de neprezentare a partilor, judecata se va face in lipsa, daca se solicita in scris acest lucru de catre una din parti. Pentru a avea acces la dosarul dumneavoastra in format electronic trebuie sa parcurgeti pasii de pe site-ul www.curteapeltimisoara.ro - Instructiuni acces Dosarul electronic. Prin publicare pe portalul instantelor. Prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Citatii / Somatii Toata tara
     Publicat in: 17 Jun 2024
Mostenitorii defunctilor Mulbach Iosif, decedat la data 02 aprilie 1935, fost cu ultimul domiciliu in com. Zadareni, nr. 240, jud. Arad si Mulbach Ferencz, decedat la data de 31 decembrie 1945, fost cu ultimul domiciliu in com. Zadareni, nr. 240, jud.Arad, sunt rugati sa se prezinte in data de 25.06.2024 la Biroul Individual Notarial Farcutiu din loc.Vladimirescu, str. Iulia nr. 2, jud. Arad, in vederea dezbaterii succesiunii
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Romania Libera
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Romania Libera) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Romania Libera
Parata Burileanu Marinela Luminita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara ,str.Gornistilor, nr.7, sc.A, ap.3, judetul Timis, este chemata in judecata la Judecatoria Timisoata, P-Ta Tepes Voda, nr... [Continuare Citatie]
NUMITII BURCUS IOAN SI SOTIA ROZSA MARIA, MICHI VASILE SI SOTIA MICHI ROZALIA, TOTI CU DOMICILIUL NECUNOSCUT SUNT CITATI LA JUDECATORIA TURDA, LA DATA DE 18.11.2024, ORA 9.00, IN CALITATE DE PARATI IN... [Continuare Citatie]
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata, in nr Dosar 1965/33/2021, la Tribunal Ialomita Slobozia, in data de 24.09.2024.... [Continuare Citatie]
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Brezoi sub nr. 988/198/2024, posesoarea Lazar Nicoleta Elena, CNP 2761209380889, domiciliata in com. Racovita, sat Racovita, jud. Valcea, a invocat doba... [Continuare Citatie]
Harjau Broughton Mihaela Beatrice este chemata in judecata nr.dosar 1965/330/2021 la Tribunal Ialomita Slobozia .... [Continuare Citatie]
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/... [Continuare Citatie]
Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar 1097/295/2024 prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca petentul Veresan Florin cnp 1790411353973 cu domiciliul ales pentru com... [Continuare Citatie]
ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A IV-A CIVILA DOSAR NR. 2085/3/2018 DECIZIA CIVILA NR. 438A Sedinta publica din data de 18.03.2021 Curtea constituita din: PRESEDINTE: ILEANA RUXANDRA ... [Continuare Citatie]
TRIBUNALUL MARAMURES Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal - dosar nr. 2500/100/2023 S-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei MOON LIGHT CAFFE... [Continuare Citatie]
l Judecatoria Timisoara, P-ta Tepes Voda, nr. 2A, Sala 324. Dosar NR. 28742/325/2023. Citatie emisa la 29.05.2024. Hadhazy Gyula, cu ultimul domiciliu in TIMISOARA, este chemat in aceasta instanta, ca... [Continuare Citatie]
Mostenitorii defunctilor Mulbach Iosif, decedat la data 02 aprilie 1935, fost cu ultimul domiciliu in com. Zadareni, nr. 240, jud. Arad si Mulbach Ferencz, decedat la data de 31 decembrie 1945, fost c... [Continuare Citatie]
Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a deschis la Judecatoria Constanta procedura de declarare a m o r t i i , i n d o s a r u l c i v i l n r. 14653/212/2024, pentru Musatan Esar, cu ultimul d... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


15 Jul 2024