Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 30 May 2023
ASOCIATIA Revolutionara "Clubul Televiziunea 22", Convoaca Conferinta de dare de seama si alegeri in data de 09.06.2023 ora 12.00 la sediul asociatiei. In cazul neindeplinirii cvorumului se reconvoaca in data de 12.06.2023 ora 12.00. Contact: Dan Cugler: 0724.225.514, Marian Paun 0729.212.642.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 23 May 2023
COMUNICAT: Informam investito-
rii si actionarii societatii DORNA
TURISM SA -Vatra Dornei ca, in
conformitate cu prevederile Re-
gulamentului nr. 5/2018, Raportul
pentru Trimestrul I 2023 al socie-
tatii a fost transmis catre A.S.F. si
B.V.B. -Piata AeRO. Acest raport
poate fi consultat la cerere, la
sediul societatii din Vatra Dornei,
str. Republicii nr. 5, pe website-
ul www.dornaturism.ro sau la
adresa www.bvb.ro, simbol DOIS,
incepand cu data de 19 mai 2023.
Informatii suplimentare la telefon
0230/371150 sau la adresa: offi-
ce@dornaturism.ro. Presedintele
Consiliului de Administratie: ing.
Alexandru Vezeteu.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 22 May 2023
Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.147/26.04.2023, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 32160, situata in strada Șoseaua Turnu Magurele, nr.6F. Vanzarea terenului mentionat se face conform art. 363 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Hotararii Consiliului Local nr.147/26.04.2023. Licitatia va avea loc in data de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul Municipiului Alexandria, strada Dunarii, nr.139, judetul Teleorman. inscrierile la licitatie se primesc la Registratura Primariei Municipiului Alexandria pana cel mai tarziu la data de 19.06.2023, orele 16.00. Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat. impotriva licitatiei se poate face contestatie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int. 132. Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 09.06.2023, ora 12.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 19 May 2023
ADMINISTRATORUL Societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante PADIS S.R.L. Convoaca in baza Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 18 din actul constitutiv al Societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante PADIS S.R.L, Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor, pentru data de 06.06.2023, ora 14.00 la adresa Mun. Oradea, P-ta Cetatii 26, Judetul Bihor, birou avocat BOTAN SEBASTIAN. in cazul in care la data de 06.06.2023 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire a oricareia dintre adunari, adunarea generala respectiva este convocata pentru data de 07.06.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi. ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATILOR: Discutarea si aprobarea urmatoarelor: 1. Majorarea capitalului social al societatii de la valoarea de 10.000 lei, la valoarea de 1.000.000,00 lei, prin conversia sumei de 990.000,00 lei reprezentand creditare din partea asociatului AVIROM PACK SRL, in baza contractului de finantare 1/2014. Ca urmare a majorarii, structura capitalului social de 1.000.000,00 lei al Compania de Turism Hoteluri si Restaurante Padis S.R.L. este urmatoarea: AVIROM PACK S.R.L. in calitate de asociat, va detine 99.510 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 995.100 lei, reprezentand 99,51% din capitalul social. DREANA MIRELA in calitate de asociat, va detine 99 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 990 lei, reprezenand 0,099% din capitalul social. DREANA ADRIAN in calitate de asociat, va detine 1 parte sociala in valoare totala de 10 lei, reprezentand 0,001% din capitalul social. POPA CORNEL GHEORGHE in calitate de asociat, va detine 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.000 lei, reprezentand 0,1% din capitalul social. HAFEZE INVESTMENTS LTD in calitate de asociat, va detine 290 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 2.900 lei, reprezentand 0,29% din capitalul social. 2. Radierea de la ORC a administratorului Citre Cornel Viorel ca urmare a cererii de demisie din data de 04.11.2021 a acestuia. 3. Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al societatii Compania de Turism Hoteluri si Restaurante Padis S.R.L. in urma aprobarii majorarii capitalului social de la valoarea de 10.000 lei la valoarea de 1.000.000 lei si a demisiei din functia de administrator a dlui Citre Cornel Viorel. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii situat in: Municipiul Oradea, P-ta Cetatii 26, Judetul Bihor, incepand cu data convocarii, de luni pana vineri, intre ora 13.00 si ora 15.00

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
CONVOCATOR Administratorul unic al S.C. EXPLORE ASSET MANAGEMENT S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6250/2008, cod fiscal 23657140 CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.06.2023, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ariesul Mare, nr. 3, bl. I10, sc. E, ap. 68, sector 6, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierderi pe anul 2022. 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2022. 3. Repartizarea profitului realizat sub forma de dividende. Administrator unic, Cristian Tudorescu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
In data de 14.05.2023 are loc Adunarea
Generala a Asociatiei Proprietarilor de
Terenuri Vrata, la sediul Asociatiei, din
comuna Vrata, judetul Mehedinti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 08 May 2023
Se convoaca AGA a SC PRODIN SA in Str.
Valsanesti nr.1B, sect.3,Bucuresti, in data
de 25.05.2023, la ora-14.00, in scopul
dezbaterii si aprobarii urmatoarelor:
1.Bilant anul-2022. 2.Masuri
organizatorice. Tel.0737528980

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Adunari Generale (Convocator) Toata tara
     Publicat in: 05 May 2023
Se convoaca AGA a SC PRODIN SA in Str.Valsanesti nr.1B,sector 3,Bucuresti ,in data de 25.05.2023 ,la ora 14.00,in scopul dezbaterii si aprobarii urmatoarelor : 1.Bilant anul 2022 2.Masuri organizatorice . Tel.0737528980
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Romania Libera
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Romania Libera) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Romania Libera
Se citeaza toti succesibilii legali/ testamentari, cu numele si domiciliile necunoscute pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctului FLOREA NICULAE, decedat la data de 22.12.2020, fost cu ... [Continuare Citatie]
Numitul Velescu Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Cosoveni, judetul Dolj, este citat la Tribunalul Dolj pe data de 27.06.2023, ora 13.00, completul C5, sala 6, in calitate de parat i... [Continuare Citatie]
Judecatoria Tg-Mures, dos.nr.15049/320/2022. CITATIE emisa la data de 24 Mai 2023. Destinatar; NAGY JANOS,com Gheorghe Doja,sat. SATU NOU nr.78, jud. Mures. Sunteti chemat in aceasta instanta Sala 29,... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Restaurant Casa Vikingilor, cu domiciliul cunoscut in Cluj-Napoca, Str. Bogdan Petriceicu Hasde, Nr. 70, Jud. Cluj la Judecatoria Cluj-Napoca in dosar 13038/211/2022, termen 28.06.2... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Mincu Nicoleta Mariana, cu domiciliul cunoscut in Halmangiu, str. Halmangiu, nr 2, Jud. Arad la Judecatoria Gura Hont in dosar nr. 1700/238/2022, termen 30.05.2023, ora 11:30, Comp... [Continuare Citatie]
Numitul Ilie Ionel, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Climesti, com.Faurei, Jud. Neamt, este citat la Judecatoria Braila pe data de Miercuri, 28.06.2023, ora 09.00, in calitate de parat dosarul civ... [Continuare Citatie]
PaRaTUL Muresan Vasile este citat la Judecatoria Turda in data de 23.05.2023, ora 09.30, in dosar civil nr. 6637/328/2022... [Continuare Citatie]
SE citeaza paratul Berghean Nicolae lui Nicolae pentru termenul de judecata din 26.09.2023 ora 10:00 in dosarul 2182/191/2022 avand ca obiect uzucapiune in contradictoriu cu reclamantul Oniga Rosianu ... [Continuare Citatie]
PaRaTA GIERSCH OLIMPIA este citata in D. 21353/303/2022 pe rolul Judecatoriei Sector 6 cu termen la 13.06.2023, in actiunea de partaj formulata de reclamantii WÜRTZ PETRE-ROBERTO si W&Uum... [Continuare Citatie]
Administratorul statutar al debitorului SC Pastravul Eselnita SRL, d-na Radulescu Carla Simona, cu ultimul domiciliu cunoscut in Romania, este citata la Tribunalul Dolj, Sectia a II -a Civila, camera ... [Continuare Citatie]
Debitorul SC Pastravul Eselnita SRL,, cu sediul social in Craiova, bd. Decebal, nr. 93, bl. U2, sc. 1, jud. Dolj, este citat la Tribunalul Dolj, Sectia a II -a Civila, camera CC4, in data de 30 mai 20... [Continuare Citatie]
TOTI SUCCESIBILII CU NUMELE ȘI DOMICILIILE NECUNOSCUTE, sunt citati pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctei CONSTANTINESCU PETRUTA, decedata la data de 02.09.2022, fost cu ultim domic... [Continuare Citatie]
In temeiul art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938 si a Deciziei nr 86/10.125.2007 pronuntata de ICCJ se instiinteaza orice persoana interesata ca reclamantii posesori Mirut Sorin si Mirut Luminita am... [Continuare Citatie]
LICHIDATORUL judiciar al DAVI COMFIRE SRL organizeaza vineri 19.05. 2023 ora 14:00, licitatie publica cu strigare conform Legii nr.85/2014 pentru vanzarea de echipamente tehnologice, aparate si in... [Continuare Citatie]
BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS I.P.U. R.L., in calitate de lichidator judiciar al S.C. HOMSTRADE S.R.L., C.U.I. 37072014, NOTIFICA Deschiderea procedurii generale de faliment impotriva debitorului S.C... [Continuare Citatie]
C.I.I. MOLDOVAN ANA CORINA (Oradea, str. Gh. Doja, nr.24, ap.2) notifica deschi- derea procedurii de faliment a LA&TU MOBILA SRL, CIF 36324768, J5/1399/2016 (dosar 1620/111/2023) cu termen lim... [Continuare Citatie]
Paratul VASILIU MIHAI domiciliat in Tg.Jiu, str. Ale.Plopilor, bl.8,ap.4, jud.Gorj este citat la Judecatoria Husi in data de 20.06.2023,ora 11:30 in dosarul nr.21103/244/2022 ce are ca obiect partaj... [Continuare Citatie]
RECLAMANTA Kredyt Inkaso Investments RO SA cheama in judecata pe paratul Litoiu Ionut, cu ultimul domiciliu cunoscut in Str. Crinului, Roseti, Jud. Calarasi, pentru solutionarea litigiului avand... [Continuare Citatie]
NUMITA Pasu Paraschiva cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Cristian, este citata pentru data de 25.09.2023, ora 10, la Judecatoria Sibiu, Sala A in dosarul civil 6904/306/2021 in calitate de pa... [Continuare Citatie]
Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL, lichidator judiciar al Verta Tel SRL societate in faliment, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor din patrimoniul societatii. Licitati... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


03 Jun 2023
#boycotAustria